Tất cả
tieu 90 sv2 11 sách 20 bánh sx tl ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,020,000đ
kiem 59 sv4 10 sách 12 bánh xm tl ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ
tieu 130 sv1 11 sách 10bbh sx tl66 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
kiem 90 sv6 vk mcs 11 sách 8bbh 4b ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,140,000đ
quat 130 sv1 11 sách 10bbh sói tl ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,640,000đ
kiếm lv130 dày +16 mắt 3
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,720,000đ
kiem 130 sv5 vk mcs 8stn 2b sx tl46 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
cung 130 sv1 10 sách 2b sx tl4556 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
840,000đ
quat 130 sv1 11 sách 3b sx tl4555 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 130 sv1 11 sách 10bbh sói tl ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,050,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
kunai 130 sv1 vk16 mcs 11 sách 10b ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,500,000đ
cung 130 sv3 vk mcs 8stn sói tl654 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
830,000đ
quat 42 sv2 vk mcs 11 sách 20 bán ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,780,000đ
kiem 90 sv3 vk mcs 8stn 10bbh 4bpl ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tieu 98 sv1 4m16 11 sách 10bbh sx ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,350,000đ
kiem 69 sv1 11 sách 3b sói tl6656 ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,700,000đ
kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,600,000đ
dao 100 sv1 6m16 sói tl5666 10bbh ...
Cấp độ: 100
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
2,400,000đ