TÀI KHOẢN NINJA SỐ #8461

NINJA SCHOOL

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 85

Thông tin: vk12, f9,10, y2, xm ftbs, 20m.yên, 3 sách, sv23

280,000 ATM
350,000 CARD

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 85

Thông tin: vk12, f9,10, y2, xm ftbs, 20m.yên, 3 sách, sv23