TÀI KHOẢN NINJA SỐ #8459

NINJA SCHOOL

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

Thông tin: f8, sv23

80,000 ATM
100,000 CARD

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

Thông tin: f8, sv23

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: