Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Lưu Ý: Nếu Khu Bị Full Thì Kết Bạn Với ig ph0ngcaoto chát "pt" để bót mời bạn vào nhóm và dùng khả di lệnh về làng Tone ( Nhớ xoá nhóm trc khi pt )

Chú Ý: trong vòng 10p chỉ được chát lần.

Hướng dẫn : Nhập Số  tiền và sever sẽ ra giá xu
Ví dụ : mua 100.000đ  Với Hệ số 60
     100.000 x 60 = 6000000 xu 6tr xu

Giá xu ATM : sv1,5,7 x75 ATM

                     :sv2 x81 ATM

                         :Sv4 x70 ATM

                         :Sv6 x73 ATM

                         :Sv8 x54 ATM

Nhận xu tại ig: ph0ngcaoto tone 20 tất cả sever
 

SDT/zalo:0358948902 
 

 

 

Mô tả

 

 

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]
2 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]
4 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]
5 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]
6 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]
8 ph0ngcaoto 20 [ONLINE]